Γιατί τα διαμάντια είναι τόσο πολύτιμα;

Τι καθιστά ένα διαμάντι σπάνιο.
Γιατί τα διαμάντια είναι τόσο πολύτιμα;

Γιατί τα διαμάντια είναι τόσο πολύτιμα;

💎 Γιατί τα διαμάντια είναι τόσο πολύτιμα;
✔️ Τα διαμάντια είναι σπάνια. Μόνο 350 τόνοι καθαρών διαμαντιών έχουν εξορυχθεί συνολικά μέχρι σήμερα και αυτό γιατί μόνο το 50% από τα διαμάντια που έχουν εξορυχθεί έως τώρα, μπορεί να θεωρηθεί ποιότητας “GEM” και ακόμη λιγότερα είναι αρκετά μεγάλα για να κοπούν σε διαμάντια που θα είναι μεγαλύτερα από το κεφάλι ενός σπίρτου!
✔️ Είναι αξιοσημείωτο ότι περίπου 250 τόνοι πρέπει να συγκεντρωθούν και να κατεργασθούν για να παραχθεί διαμάντι ενός καρατιού, ποιότητας GEM.