Τα μαργαριτάρια και η γυναίκα

Τα μαργαριτάρια τα δημιουργεί η φύση και η φύση είναι γυναίκα.
Τα μαργαριτάρια και η γυναίκα

Τα μαργαριτάρια και η γυναίκα

⚪️ Κανένας λίθος μέσα στους αιώνες, δεν έχει γοητεύσει τους ανθρώπους και έχει αιχμαλωτίσει το θαυμασμό τους, όπως τα μαργαριτάρια.
⚫️ Τα μαργαριτάρια τα δημιουργεί η φύση και η φύση είναι… γυναίκα.